KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis i poręczenia funduszy poręczeniowych „PLD PLUS"

PLD PLUS jest realizacją rządowego programu przy współudziale funduszy poręczeniowych  „Wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” - instrument zabezpieczenia ryzyka kredytowego w wysokości 80 % kredytu.

Podstawowe założenia udzielania gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis łącznie z poręczeniem Funduszy Poręczeniowych:

Beneficjent

Mikro-, mały i średni przedsiębiorca (MŚP)

Rodzaj kredytu

Kredyty obrotowe - finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Kredyty inwestycyjne – finansowanie inwestycji

Maksymalna kwota kredytu

1 mln zł

Maksymalna kwota gwarancji i poręczenia

 

800 tys. zł
w tym:
            Gwarancja – 600 tys. zł
            Poręczenie – 200 tys. zł

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji i poręczenia

Kredyty obrotowe - 27 miesięcy (2-letni okres kredytowania + 3 miesiące)

Kredyty inwestycyjne - 96 miesięcy (8-letni okres kredytowania + 3 miesiące)

Wysokość gwarancji i poręczenia

 

80% kwoty przyznanego kredytu,
w tym:
           60% - gwarancja de minimis BGK
           20% - poręczenie funduszu poręczeniowego

Cena gwarancji i poręczenia (od kwoty gwarancji i poręczenia kredytu)

 

0,87% - łącznie za rok
              obowiązywania gwarancji i poręczenia,
w tym:
             0,50% – gwarancja de minimis
             1,99% - poręczenie funduszy poręczeniowych

Zabezpieczenie

 

Weksle własne in blanco kredytobiorcy wystawione dla:
           - Banku Gospodarstwa Krajowego
           - Krajowej Grupy Poręczeniowej

Wykonanie zobowiązania

 

Gwarancja i poręczenie jestnieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie banku w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty

Wykluczenia

www.deminimisplus.pl

Miejsce udzielania gwarancji i poręczenia kredytu

Wszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w banku kredytującym, w którym przedsiębiorca ubiega się o kredyt obrotowy.

 

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.