KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Zmiany zachodzące w gospodarce na przestrzeni ostatnich lat postawiły przed funduszami poręczeniowymi związanymi z Krajową Grupą Poręczeniową nowe wyzwania. Jednym z priorytetów KGP jest standaryzacja procesów zachodzących w funduszach oraz metod i narzędzi służących ocenie ryzyka kredytowego.

Działalność zrzeszenia funduszy poręczeniowych obejmuje największą część rynku poręczeniowego w Polsce. Fundusze z kapitałem BGK zgromadziły w latach 2010-2013 średnio 61% kapitału poręczeniowego dostępnego na rynku i udzieliły średnio 70% łącznej wartości poręczeń.

Przedmiot działalności KGP obejmuje działalność reklamową, wydawniczą, doradztwo i szkolenia, zarządzanie bazami danych oraz wsparcie w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT. Głównym celem działalności Krajowej Grupy Poręczeniowej jest wspieranie udziałowców w zakresie działalności poręczeniowej.

Przejawem naszej działalności jest wdrożenie w 2012 r. nowoczesnego systemu zarządzania procesami poręczeniowymi Ogólnopolskiego Systemu Wsparcia Udzielanie Poręczeń. W 2014 r. system został rozszerzony o nowy moduł sprawozdawczy dla funduszy poręczeniowych „e-SOP Sprawozdania”, który pozwala generować sprawozdawczość przez fundusze poręczeniowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dla Ministerstwa Finansów. Obecnie Spółka przygotowuje rozbudowę systemu o kolejne moduły tj.: moduł do obsługi poręczeń portfelowych (leasing, faktoring, poręczenia, pożyczki) oraz moduł związany z samofinansowania produktów poręczeniowych.

Od 2012 r. Spółka rozpoczęła wdrażanie nowego wystandaryzowanego produktu finansowego w postaci poręczenia do leasingu. W pierwszym kwartale 2013 r. produkt został przygotowany a w maju 2013 r. została podpisana pierwsza umowa o współpracy z firmą leasingową - Pekao Leasing Sp. z o.o. Jest to pierwszy produkt poręczeniowy w Polsce oferowany na jednolitych zasadach. Obecnie w projekcie uczestniczą 2 firmy leasingowe (Pekao Leasing Sp. z o.o. oraz Millennium Leasing Sp. z o.o.) i 20 funduszy poręczeniowych. Prowadzone są rozmowy z nowymi partnerami.

Również w maju 2013 r. rozpoczął się pilotaż projektu pt.: „Portfelowa linia gwarancyjna de minimis z poręczeniem funduszy poręczeniowych. Jest to pierwszy wspólny produkt w Polsce oferowany  przez Fundusze Poręczeniowe i BGK dla SGB Banku SA i zrzeszonych banków spółdzielczych. Pilotaż odbył się na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Obecnie w projekcie bierze udział 8 funduszy poręczeniowych na terenie 7 województw.

W okresie od września 2013 r. do końca stycznia 2015 r., KGP Sp. z o.o., na zlecenie PARP, zarządzała informacją w ramach projektu pt.: Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne” prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na początku 2015 r. przygotowane zostały przez KGP regulacje dotyczące udzielania poręczeń wadialnych (Regulamin oraz zasady obliczania samofinansowania produktów poręczeniowych wraz z modelem informatycznym).
W obliczu zmian gospodarczych fundusze stoją przed ciągłą koniecznością poszukiwania nowych kierunków rozwoju, poprzez przygotowanie nowych produktów finansowych.
Obecnie Spółka pracuje nad kolejnymi wystandaryzowanymi rozwiązaniami: poręczeniami do faktoringu oraz poręczeniami portfelowymi.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.