KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Poręczenia leasingów

Przedsięwzięcie polegające na udzielaniu przez fundusze poręczeniowe poręczeń na rzecz leasingodawców za zobowiązania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, wynikające z zawartych przez nich umów leasingu.

Podstawowe założenia udzielania poręczeń przez Fundusze Poręczeniowe
na rzecz leasingodawców:

Beneficjent

Mikro-, mały i średni przedsiębiorca (MŚP)

Cel

Leasing przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy

Maksymalna kwota poręczenia

Jednostkowe poręczenie nie może przekraczać 5% kapitału poręczeniowego danego Funduszu
(od ok. 600 tys. zł do 2 mln zł)

Maksymalny okres obowiązywania poręczenia

  66 miesięcy - (5-letni okres leasingu + 6 miesięcy)
126 miesięcy - zgoda Zarządu (10-letni okres
                           leasingu + 6 miesięcy)

Maksymalna wysokość poręczenia

80% kwoty przyznanego leasingu

Cena poręczenia (od kwoty poręczenia udzielonego leasingu)

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji  pobierz
Niższe stawki prowizji możliwe przy realizacji programów w ramach RPO lub JEREMIE

Zabezpieczenie

Weksel własny in blanco kredytobiorcy wystawiony na rzecz Funduszu

Wykonanie zobowiązania

Fundusz wykona zobowiązanie w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego wezwania do zapłaty

Partnerzy

Pekao Leasing Sp. z o.o.
Millennium Leasing Sp.z o.o. 
PKO Leasing S.A.
SGB Leasing Sp. z o.o.

Miejsce udzielania poręczenia leasingu

Wszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w instytucji leasingowej, w której przedsiębiorca ubiega się o leasing.

 

FAQ -Poręczenia Leasingów

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.