KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Stan kapitałów poręczeniowych w latach 2000-2016 w zł.

wykres 4

Źródło: Raporty o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce


Wartość udzielonych poręczeń w latach 2008-2016 w zł.

wykres 5

Źródło: Raporty o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce


Ilość udzielonych poręczeń w latach 2008-2016

wykres 6

Źródło: Raporty o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce


Współpraca funduszy z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi w latach 2012-2016

wykres 7

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdawczości funduszy poręczeniowych


Wartość poręczeń wypłaconych  w latach 2008-2016 w mln zł.

wykres 8

Źródło: Raporty o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce

 

 

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.