KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Poręczenia wadialne

Gwarancje wadialne/odnawialny limit poręczeń wadialnych

Zabezpieczenie w postaci poręczenia wpłaty określonej kwoty (wadium) przystępującego do przetargu albo aukcji Przedsiębiorcy.

Podstawowe założenia:

Beneficjent

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Cel

Zabezpieczenie wadium przystępującego do przetargu albo aukcji Przedsiębiorcy.

Maksymalna kwota

  • poręczenia  • odnawialnego kredytu:
Jednostkowe poręczenie może wynieść maksymalnie 500.000,00 zł.
Jednostkowe poręczenie nie może przekroczyć równowartości wymaganego wadium bez dodatkowych kosztów i odsetek.

Maksymalna wartość przyznawanego odnawialnego limitu poreczeń wadialnych nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.
Maksymalne zaangażowanie z tytułu aktywnych poręczeń wobec jednego Przedsiębiorcy lub jednostek powiązanych z Przedsiębiorcą nie może przekroczyć 1.500.000,00 zł.

Maksymalny okres obowiązywania

  • poręczenia:

  • odnawialnego kredytu:
90 dni
z możliwością przedłużenia w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą.

Maksymalnie 1 rok
, przy czym poreczenia w ramach limitu maksymalnie na 90 dni z możliwością przedłużenia w przypadku przedłużenia okresu związania ofertą.

Maksymalna wysokość poręczenia

100% kwoty wymaganego wadium

Cena poręczenia (od kwoty poręczenia udzielonego wadium)

Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji w Funduszu.

Zabezpieczenie

  • poręczenia:
  • odnawialnego kredytu:

Weksel własny in blanco Przedsiębiorcy wystawiony na rzecz Funduszu. Fundusz może uzależnić decyzję od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia.

Weksel własny in blanco
Minimum 4 odrębne weksle własne in blanco.

Wykonanie zobowiązania

Fundusz wykona zobowiązanie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Fundusz kompletnego wezwania do zapłaty.

Miejsce udzielania poręczenia Wszelkie formalności odbywają się bezpośrednio w Funduszu Poręczeniowym.

Fundusze udzielające gwarancji wadialnych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
Fundusz "Pomerania" Sp. z o.o.
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze Sp. z o.o.
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Działdowie

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.