KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

  • pko leasing kgp 1PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały umowę o współpracy
  • Ze wsparcia będą mogły skorzystać przede wszystkim start-upy

PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa (KGP) oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały 19 października br. umowę  o współpracy. Jej celem jest wsparcie małych i średnich firm w Polsce. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci poręczeń Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych wokół KGP, dzięki której większa liczba firm będzie mogła skorzystać z leasingu i pożyczki.

- Sektor MSP jest kluczowy dla rozwoju firm leasingowych oraz, szerzej, polskiej gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować rosnący udział tego sektora w PKB Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują najwięcej dochodu, miejsc pracy i znacznie podnoszą konkurencyjność polskich produktów i usług. Dzięki współpracy PKO Leasing, Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz Funduszy Poręczeniowych polscy przedsiębiorcy otrzymują łatwiejszy dostęp do finansowania, co pozwoli im wprowadzać innowacyjne rozwiązania biznesowe – mówi Marcin Kuksinowicz, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Głównym celem nawiązania współpracy między PKO Leasing, Krajową Grupą Poręczeniową oraz Funduszami Poręczeniowymi jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez zaproponowanie poręczenia. Dzięki poręczeniom przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe wsparcie w zakresie zabezpieczania swoich zobowiązań leasingowych. Ma to szczególnie znaczenie w przypadkach firm, które chcą korzystać z droższych lub bardziej specjalistycznych inwestycji (maszyny, linie produkcyjne, niestandardowe środki transportu itp.), a mają trudność z uzyskaniem kredytu bankowego. Program ten jest przede wszystkim przeznaczony dla start-upów bez odpowiednio długiej historii kredytowej.

- Poręczenia Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych przy Krajowej Grupie Poręczeniowej są alternatywą dla tych firm, które nie są w stanie zabezpieczać transakcji majątkiem własnym. Jestem przekonany, że dostępność i przejrzyste procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą chętnie korzystać z takiej możliwości zabezpieczenia, dzięki czemu realnie uda nam się wesprzeć działalność biznesową małych i średnich przedsiębiorców – podkreśla Mariusz Rozmysłowicz, Dyrektor Departamentu Segmentów Klientów PKO Leasing.

W ramach KGP działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Działanie KGP koncentruje się na udzielaniu zabezpieczeń spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytu czy leasingu. Łączna pula kapitału poręczeniowego wynosi 630 mln zł.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.