KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

  • pko leasing kgp 1PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały umowę o współpracy
  • Ze wsparcia będą mogły skorzystać przede wszystkim start-upy

PKO Leasing, Krajowa Grupa Poręczeniowa (KGP) oraz Fundusze Poręczeniowe podpisały 19 października br. umowę  o współpracy. Jej celem jest wsparcie małych i średnich firm w Polsce. Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w postaci poręczeń Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych wokół KGP, dzięki której większa liczba firm będzie mogła skorzystać z leasingu i pożyczki.

- Sektor MSP jest kluczowy dla rozwoju firm leasingowych oraz, szerzej, polskiej gospodarki. Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować rosnący udział tego sektora w PKB Polski. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują najwięcej dochodu, miejsc pracy i znacznie podnoszą konkurencyjność polskich produktów i usług. Dzięki współpracy PKO Leasing, Krajowej Grupy Poręczeniowej oraz Funduszy Poręczeniowych polscy przedsiębiorcy otrzymują łatwiejszy dostęp do finansowania, co pozwoli im wprowadzać innowacyjne rozwiązania biznesowe – mówi Marcin Kuksinowicz, Prezes Zarządu PKO Leasing.

Głównym celem nawiązania współpracy między PKO Leasing, Krajową Grupą Poręczeniową oraz Funduszami Poręczeniowymi jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez zaproponowanie poręczenia. Dzięki poręczeniom przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe wsparcie w zakresie zabezpieczania swoich zobowiązań leasingowych. Ma to szczególnie znaczenie w przypadkach firm, które chcą korzystać z droższych lub bardziej specjalistycznych inwestycji (maszyny, linie produkcyjne, niestandardowe środki transportu itp.), a mają trudność z uzyskaniem kredytu bankowego. Program ten jest przede wszystkim przeznaczony dla start-upów bez odpowiednio długiej historii kredytowej.

- Poręczenia Funduszy Poręczeniowych zrzeszonych przy Krajowej Grupie Poręczeniowej są alternatywą dla tych firm, które nie są w stanie zabezpieczać transakcji majątkiem własnym. Jestem przekonany, że dostępność i przejrzyste procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą chętnie korzystać z takiej możliwości zabezpieczenia, dzięki czemu realnie uda nam się wesprzeć działalność biznesową małych i średnich przedsiębiorców – podkreśla Mariusz Rozmysłowicz, Dyrektor Departamentu Segmentów Klientów PKO Leasing.

W ramach KGP działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Działanie KGP koncentruje się na udzielaniu zabezpieczeń spłaty zobowiązań wynikających z umów kredytu czy leasingu. Łączna pula kapitału poręczeniowego wynosi 630 mln zł.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Zobacz regulamin korzystania ze stron KGP >> Ok