KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

Świętokrzyski Fundusz PoręczeniowyOk. 880 nowych miejsc pracy utworzyli w ostatnich latach świętokrzyscy pracodawcy dzięki wsparciu finansowemu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego i Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego.

Firmy otrzymały ok. 105 mln zł pożyczek i poręczenia kredytów kwotą ponad 50 mln zł. Dzisiaj podczas konferencji prasowej w Kielcach podsumowano pięć lat działalności instytucji finansowych, powołanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego dla wsparcia rozwoju sektora mikro, małych i średnich firm (MSP) regionu. Kapitał funduszy tworzyły m. in. środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

- Kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do minionej perspektywy finansowej, przedsiębiorcy wskazywali na mankament, że tego typu instytucji otoczenia biznesu brakuje, a przedsiębiorcy powinni mieć możliwość wsparcia. Wydaje się, że instytucje odniosły sukces. Fundusz pożyczkowy i fundusz poręczeniowy są coraz bardziej kojarzone w świętokrzyskim świecie biznesu - – ocenił marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Jak wyliczał prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego (FPWŚ) Krzysztof Kobryń, spółka wsparła 320 projektów przedsiębiorców, udzielając im 105 mln zł pożyczek. Ponad 93 proc. z nich jest spłacanych w pierwszym terminie.

- Dzięki naszym funduszom powstało ok. 600 miejsc pracy. Część przedsiębiorstw spoza regionu zdecydowało się rozwijać swój biznes w woj. świętokrzyskim, a niemal połowa wsparcia dotyczyła firm działających w małych gminach, szczególnie zagrożonych bezrobociem - dodał Kobryń.

Prezes FPWŚ podkreślił, że ze środków funduszu finansowane są wyłącznie nowe, innowacyjne w skali regionu przedsięwzięcia, także początkujących firm. Kobryń zaznaczył, że na wsparcie pożyczkami mogą liczyć pomysły, które nie dostałyby kredytu w komercyjnych bankach.

Z pożyczek udzielonych przez regionalny fundusz, finansowane były m.in. inwestycje w zakresie chemii samochodowej, produkcja koncentratów wędzarnianych i biochemicznych komponentów rolniczych oraz roboty przemysłowe na potrzeby produkcji samochodów. Fundusz pożyczkami wsparł także: dom opieki dla dzieci z autyzmem, działalność uzdrowiskową, inwestycje w zakresie kosmetyki estetycznej i protetykę stomatologiczną 3D oraz wirtualne platformy zakupowe.

Ponieważ fundusz dysponuje środkami zwrotnymi, wszystkie przychody z odsetek zasilają pulę do finansowania kolejnych przedsięwzięć. Z kolei 280 nowych pracowników zostało zatrudnionych dzięki poręczeniom, jakie świętokrzyscy przedsiębiorcy z sektora MSP uzyskali ze Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego (ŚFP). Władze regionu stworzyły instytucję we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie umożliwiło uzyskanie kredytów, pożyczek czy umów leasingowych w bankach i instytucji finansowych dla 170 przedsiębiorców. Wartość udzielonych poręczeń to ponad 50 mln zł, a kredyty jakie dzięki poręczeniom otrzymali właściciel firm to 120 mln zł. Przedsiębiorca mógł liczy na wsparcie poręczeniem 80 proc. kwoty kredytu (do 1,5 mln zł poręczenia). Fundusz współpracuje z 34 bankami i instytucji pożyczkowymi w regionie.

- Fundusz poręczeniowy jest instytucją powołaną do tego, by przeciwdziałać wykluczeniu bankowemu przedsiębiorców - argumentował prezes ŚFP, Tomasz Jakubczyk.

Podkreślił, że od niedawna instytucja oferuje nowy instrument finansowy dla firm – tzw. poręczenia wadialne. - Przedsiębiorca uczestniczący w przetargu jest zobowiązany do wpłacenia kwoty wadium. Wiąże się to z sięgnięciem po część środków z obrotu firmy. W tym momencie może on je zastąpić naszym poręczeniem - wyjaśniał Jakubczyk. W ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na działalność obu funduszy przewidziano 50 mln zł.

Źródło: Onet Wiadomości

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.