KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

wyroznienie sfpSześć Nagród Głównych oraz dwa Wyróżnienia trafiły do rąk laureatów XVII edycji konkursu „Świętokrzyska Nagroda Jakości”. We wtorek, 8 grudnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono i wyróżniono także projekty wynalazcze w VII edycji konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. Laureatów uhonorowali przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk oraz marszałek Adam Jarubas.

Witając przybyłych do Wojewódzkiego Domu Kultury laureatów oraz gości gali, marszałek Adam Jarubas przypomniał idee, które przyświecały Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, kiedy decydował się na zainicjowanie konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, a w dziesięć lat później także Świętokrzyskiego Racjonalizatora: - Świętokrzyska Nagroda Jakości zwraca naszą uwagę na firmy i instytucje, które szczególną wagę przywiązują do jakości. Z kolei młodszy konkurs czyli Świętokrzyski Racjonalizator dostrzega środowisko, które wartości dodanej szuka w odkryciach naukowych, patentach i wzorach użytkowych, realizując - mocno akcentowany w ostatnim czasie - postulat zbliżenia świata nauki i biznesu. Jestem głęboko przekonany, że maksyma mówiąca, iż „tylko najlepsi są wystarczająco dobrzy”, znajduje dziś wśród laureatów obu konkursów swoje potwierdzenie – mówił Adam Jarubas.

Głównym celem konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości jest promowanie i nagradzanie wyróżniających się w regionie przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji, które poprzez stałe doskonalenie się, wdrażanie nowoczesnych systemów i modeli zarządzania – dorównują światowym standardom jakości nie tylko w zakresie oferowanych usług i produktów, ale również w sferze swojego wewnętrznego funkcjonowania na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej.

W XVII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, Kapituła Konkursu, przyznała łącznie sześć Nagród Głównych w poszczególnych kategoriach. Laureatami zostały następujące jednostki: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła w kategorii Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjnych, Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia, „Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna w kategorii Bardzo Dużych Przedsiębiorstw Produkcyjno-Usługowych, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kategorii Organizacji Publicznych – ochrona zdrowia.

Wyróżnieniami Kapituła Świętokrzyskiej Nagrody Jakości uhonorowała Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii Małych Przedsiębiorstw Usługowych oraz Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Kielcach w kategorii Mikroprzedsiębiorstw Usługowych.

Wszyscy nagrodzeni z rąk Arkadiusza Bąka oraz Adama Jarubasa otrzymali imponujące statuetki Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, okolicznościowe grawertony oraz... własne karykatury. Autorem tych niezwykłych, wykonanych z dużą dozą humoru obrazów jest pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej znany malarz, grafik i portrecista Sławomir Goleniec.

Podczas wtorkowej gali w Wojewódzkim Domu Kultury uhonorowano także laureatów i wyróżnionych w konkursie Świętokrzyski Racjonalizator. Istotą tego konkursu jest pobudzanie rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez wspieranie działalności innowacyjnej, nagradzanie rozwiązań chronionych oraz projektów wynalazczych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP.

W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu.

Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zwracając się do świętokrzyskich wynalazców, podkreślał olbrzymie znaczenie ich naukowych odkryć dla kondycji zarówno regionalnej, jak i polskiej gospodarki: - To konkurs, który pozwala dostrzec jak wiele niezwykłych rzeczy powstaje w województwie świętokrzyskim, które później wchodzą do produkcji zasilając naszą gospodarkę, ale także jak wielu wspaniałych twórców, wynalazców żyje i pracuje obok nas - mówił Arkadiusz Bąk. - Składam serdeczne gratulacje wszystkim tym, którzy znaleźli się dziś na tej sali. Znaleźli się dlatego, że są wyjątkowymi racjonalizatorami i ludźmi podtrzymującymi jakość w naszej świętokrzyskiej gospodarce.

W ramach VII edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator Komisja Konkursowa, której przewodniczył marszałek Adam Jarubas, przyznała dwie Nagrody Główne. Za patenty nagrodzono dwa zespoły twórców:

- prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr hab. inż. Grzegorz Świt prof. PŚK, dr hab. inż. Barbara Goszczyńska prof. PŚK, prof. dr inż. Leszek Gołaski za sposób identyfikacji procesów destrukcyjnych w konstrukcjach stalowych poddanych obciążeniom

- dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, dr hab. Anna Świercz za wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określania reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża glebowego.

Wyróżnienia Świętokrzyskiego Racjonalizatoraza patenty trafiły do rąk dwóch zespołów twórców:

- Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak za nowy czwartorzędowy alifatyczno-heterocykliczny wodorozpuszczalny polimer, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie nowego czwartorzędowego alifatyczno-heterocyklicznego wodorozpuszczalnego polimeru

- Tadeusz Jóźwik, Paweł Szydziak, Łukasz Wawrzeńczyk za sposób i urządzenie do nastawy ciśnienia początku otwarcia sprężynowych zaworów bezpieczeństwa.

Nagrody za zgłoszone wynalazki otrzymały również zespoły twórców:

- mgr inż. Szymon Kowalski, mgr inż. Krzysztof Sokołowski, dr inż. Artur Szmidt za mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF

- mgr inż. Daniel Krajcarz, mgr inż. Piotr Młynarczyk, dr hab. inż. Sławomir Spadło prof. PŚk zaaspirator do nosa

- mgr inż. Anna Sołtys, dr hab. inż. Zdzisława Owsiak prof. PŚk za utoklawizowany beton komórkowy oraz zastosowanie haloizytu jako dodatku do autoklawizowanego betonu komórkowego

- mgr inż. Tomasz Kozior, dr inż. Jerzy Bochnia za trzpień tokarski

- mgr inż. Renata Stoińska, prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, mgr inż. Monika Łukawska za sposób odzysku fosforu z popiołów lub pyłów otrzymanych ze spalania osadów ściekowych

- dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, dr hab. Anna Świercz za sposób absorpcji toksycznych metali w popiołach po termicznym unieszkodliwieniu osadów ściekowych

- dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, mgr Kamil Czech, mgr Magdalena Garnuszek, dr Beata Szczepanik za sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania 4-chloroaniliny z fazy wodnej

- dr hab. Piotr M. Słomkiewicz prof. UJK, dr hab. Anna Świercz za sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do pochłaniania siarkowodoru i alkoholi tiolowych z osadów ściekowych

- dr Anna Adach, dr Małgorzata Tyszka-Czochara za sposób wytwarzania krystalicznej formy związku koordynacyjnego solwat toluen [diizotiocyjano (bis(3,5-dimetylopirazol-1-ylo)metyloamina oksowand(IV) i jego zastosowanie do hamowania wzrostu komórek nowotworowych.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

O dobry nastrój uczestników gali XVII edycji konkursu „Świętokrzyska Nagroda Jakości” oraz VII edycji konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator” zadbali tancerze ze Szkoły Tańca Towarzyskiego „Charleston” oraz obchodzący w tym roku dziesięciolecie działalności klezmerski zespół Chmielnikers, który dedykując laureatom piosenki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, stworzył we wtorkowy wieczór w WDK niepowtarzalną, wyjątkową atmosferę.

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.