KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w najbliższych dniach ogłosi III edycję konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".

W najbliższych dniach Polska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosi już trzecią edycję konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.
Konkurs skierowany jest do Usługodawców – podmiotów chcących ubiegać się o wsparcie na realizację ww. projektu, których zadaniem będzie testowanie usługi doradczo-szkoleniowej ułatwiającej mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom pozyskanie finansowania i realizację przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zwrotnych.


Potencjalnym Usługodawcą może zostać każdy podmioty, który:
1.    działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
2.    posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
3.    posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
4.    posiada doświadczenie w świadczeniu usług dla MMSP oraz
spełnia inne wymagania szczegółowe związane już ze specyfiką usługi pilotażowej.


Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z warunkami konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie Państwo pod adresem:  
http://ksu.parp.gov.pl/pl/278,1,konurs_fz_iiiedycja.read

W przypadku zainteresowania projektem proszę o kontakt pod adresem:ksu@parp.gov.pl

ue loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.