KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

parpRuszyła II edycja konkursu organizowanego przez PARP w ramach projektu pt.: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".

Konkurs skierowany jest do Wnioskodawców (Instytucji), chcących ubiegać się o wsparcie na realizację ww. projektu, którzy prowadzą usługi szkoleniowo-doradcze dotyczące pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Celem Projektu jest przetestowanie oraz wdrożenie Usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP na rzecz nie mniej niż 35 Klientów, według określonego Standardu
Pobierz plik >>

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać w terminie od dnia 23 września 2014 r. do dnia 15 października 2014 r., do godziny 16.30 w siedzibie PARP lub przez ePUAP.

Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia:
Pobierz plik >>

Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 86 dni od ostatniego dnia terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. W przypadku przedłużenia oceny Wniosków i zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu PARP poinformuje Wnioskodawców komunikatem zamieszczonym na stronie internetowej PARP.

Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu planowane jest na 7 października 2014 r. w siedzibie PARP. Komunikat zamieszczony zostanie na stronie http://pokl.parp.gov.pl

 Wszystkie zapytania Wnioskodawca przesyła na adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pocztą elektroniczną na adres: ksu@parp.gov.pl lub faksem na nr 022 432 86 20 dopiskiem „Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP - II edycja konkursu”.

Pytania dotyczące niniejszego konkursu, dokumentacji konkursowej w tym Wytycznych można zgłaszać nie później niż na 5 dni roboczych przed ostateczną datą składania Wniosków o udzielenie wsparcia. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bieżąco na stronie www.parp.gov.pl najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia otrzymania przez PARP pytania i nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania Wniosków o udzielenie wsparcia.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z konkursem.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj >>

ue loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.