KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

fundacja kronenberga
Fundacja Kronenberga przeprowadziła badanie 500 mikroprzedsiębiorstw pod kątem ich barier rozwoju i problemów z finansowaniem. Respondenci w 22% przypadków wskazali na problemy z finansowaniem jako główną przyczynę utrudniającą rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Większość z ankietowanych (79%) zadeklarowała, że rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowała własnymi środkami a tylko w 18% przypadków udało się sfinansować działalność kredytem bankowym. Mikroprzedsiębiorcy działający od kilku lat na rynku, w 70% deklarują, że nigdy nie korzystali z finansowania kredytem lub pożyczką a tylko w 21% swoja działalność finansują kredytem. Najpopularniejszym źródłem finansowania pozostaje kredyt bankowy (90%), dalej pożyczka (5%) i tylko w 2% leasing. Poręczenia są wymieniane jako oczekiwana w najbliższej przyszłości forma wsparcia w 15%.

W innym badaniu poświęconym planom mikrofirm na najbliższą przyszłości, aż 54% badanych stawia na rozwój poprzez oferowanie nowych usług i zdobywanie nowych rynków zbytu. Im większa mikrofirma (właściciel + 2-9 pracowników), tym bardziej stawia nacisk na zdobywanie nowych rynków i pozyskanie nowych klientów. Jedna czwarta badanych porównując kondycję firmy do roku 2012 ocenia pozytywnie swoją aktywność na rynku pod względem oferowanych produktów i usług. W odniesieniu do 2012r. firmy nie notują istotnych zmian w wysokości uzyskiwanych obrotów. Co trzecia z badanych firm jest nastawiona na rozwój i dotyczy to głównie firm o krótkim okresie życia. Firmy te upatrują swoje szanse w rozwoju i ekspansji terytorialnej. Warto skupić się na tej grupie przedsiębiorców i przekonać ich do korzystania w większym zakresie z zewnętrznych źródeł finansowania (kredyt, pożyczka, poręczenie, leasing). Zmiana przyczyn dla których przedsiębiorcy się nie zadłużają jest wyzwaniem dla instytucji finansowych. Do najczęściej wymienianych przyczyn należą: brak zaufania do instytucji finansowych, utrudnienia w dostępnie do finansowania. Może warto zachęcić przedsiębiorców poprzez pokazanie korzyści jakie wynikają z sięgnięcia po kapitał zwrotny.

MS

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.