KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

logo esmaZ dniem 7 maja br. agencja ratingowa EuroRating uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Szczegóły: ESMA approves EuroRating as a credit rating agenc >> | List of registered and certified CRAs >>) i podlega obecnie bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Oznacza to, że przyznawane przez agencję ratingową EuroRating ratingi funduszom poręczeniowym mają zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, a tym samym mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez banki akceptujące poręczenia ocenianych funduszy. Banki mogą więc pomniejszać rezerwy kapitałowe tworzone na ryzyko kredytów poręczanych przez fundusze poręczeniowe posiadające rating na poziomie inwestycyjnym.

Prezes Zarządu agencji ratingowej EuroRating powiedział, że agencja EuroRating jest jak najbardziej zainteresowana współpracą z KGP Sp. z o.o. w zakresie nadania oceny ratingowej funduszom poręczeniowym.

Publikacja ratingów kredytowych nadanych poszczególnym funduszom poręczeniowym odbywać się będzie również za pośrednictwem serwisu internetowego KGP, oraz na stronie agencji (www.EuroRating.pl). Ratingi funduszy będą miały status ratingów publicznych - tj. dostęp do nich będzie możliwy bez logowania dla wszystkich zainteresowanych osób.

Obecnie EuroRating ocenia tylko sześć funduszy poręczeniowych (lista ocenianych funduszy >> ), jednak mamy nadzieję, że wkrótce liczba ocenianych funduszy znacząco wzrośnie.

Lista funduszy poręczeniowych posiadających rating nadany przez Agencję Ratingową EuroRating

Siedziba Nazwa funduszu poręczeniowego
Działdowo Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
Gostyń Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
JarocinJarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Poznań Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.
Szczecin Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Wrocław Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.