KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Nowe obszary współpracy z Pekao Leasing Sp. z o.o.

W ostatnich dniach firma leasingowa Pekao Leasing Sp. z o.o., z którą nasze fundusze poręczeniowe mają podpisaną umowę o współpracy, podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego na udział w projekcie systemowym pt. „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”.


Głównym celem projektu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez poprawę ich dostępu do instrumentów zewnętrznego finansowania zwrotnego przez zapewnienie usług doradczo-szkoleniowych oraz dostosowanego finansowania zwrotnego.

Projekt zakłada podpisanie umów m.in. z Instytucjami Finansowymi, których zadaniem będzie wypracowanie i wdrożenie oferty finansowania zwrotnego dopasowanego do potrzeb i możliwości MSP, które ze względu na powiązanie z pilotażową usługą doradczo-szkoleniową będą dla nich korzystniejsze w stosunku do innych ofert finansowania zwrotnego dostępnych na rynku.

Pekao Leasing Sp. z o.o. zaproponowała dwa zmodyfikowane produkty, które włączone będą do oferty produktowej oraz powiązane z doradczo-szkoleniową usługą pilotażową w ramach projektu systemowego PARP:

1. Produkt leasingowy „START-UP LEASING!” z doradztwem w ramach projektu PARP
2. Produkt leasingowy „Produkty Uproszczone PLUS” z doradztwem w ramach projektu PARP

To co zasługuje na uwagę, to fakt iż jednym z parametrów określających warunki obu ww. produktów jest zabezpieczenie leasingu w postaci poręczenia funduszu poręczeniowego w ramach podpisanej pomiędzy KGP Sp. z o.o. a funduszami poręczeniowymi Umowy Konsorcjum dotyczącej realizacji projektu pt. "Obsługa funduszy poręczeniowych w zakresie umowy współpracy z instytucjami leasingowymi" oraz w ramach podpisanych przez fundusze poręczeniowe Umów o współpracy z firmą Pekao Leasing Sp. z o.o.
Nowy obszar współpracy pozwoli na większą intensyfikację współpracy pomiędzy Pekao Leasing Sp. z o.o. a funduszami poręczeniowymi, pamiętając że w 2014 r. fundusze poręczeniowe już nabrały dużej dynamiki.

 

U.P.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.