KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Pierwsze poręczenie leasingu z firmą Millennium Leasing.

W dniu 17 lutego 2014 r. został udzielony pierwszy leasing z poręczeniem Funduszu Poręczeniowego.
Umowa Poręczenia podpisana została pomiędzy Millennium Leasing Sp. z o.o. a Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Wartość finansowania obejmuje zakup maszyny poligraficznej na kwotę 3 mln zł. Natomiast poręczenie udzielone zostało Przedsiębiorcy na okres 66 miesięcy i na kwotę 750 tys. zł.

Gratulujemy.

Od początku roku Fundusze Poręczeniowe we współpracy z Millennium Leasing prowadzą cykl spotkań regionalnych na terenie całego kraju dla doradców Millennium Leasing . Celem spotkań jest omówienie współpracy pomiędzy Funduszem Poręczeniowym a doradcami  ML z danego regionu. Prezentowana jest działalność Funduszy Poręczeniowych, dotychczasowe doświadczenia w udzielaniu poręczeń, w tym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  Uczestnicy spotkań zapoznają się z procedurą oraz warunkami udzielania poręczeń jak również informowani są  na temat zasad współpracy pomiędzy konsorcjum funduszy z udziałem Krajowej Grupy Poręczeniowej i Millennium Leasing Sp. z o.o.

Na spotkaniach szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty realizacji umowy o współpracy.

W styczniu br. odbyły się pierwsze indywidualne spotkania dla doradców z terenu województwa zachodniopomorskiego prowadzone przez Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., a w dniach 23-24 stycznia br. w Dolsku odbyło się 2-dniowe spotkanie dla doradców z terenu Wielkopolski . Tutaj gospodarzem spotkania był Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

1 leasingi

2 leasingi

3 leasingi

W bieżącym miesiącu tj. 14 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie w Tarczynie dla przedstawicieli ML z regionu Centralnego. Organizatorem był Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

W dniach 19-20 lutego br. w spotkaniu uczestniczyć będą doradcy ML z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego. Gospodarzami tego spotkania będą: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który w tych dniach podpisze umowę o współpracy z ML.

W marcu planowane jest spotkanie dla doradców ML z regionu południowego.

Mamy nadzieją, że cykl spotkań dla doradców ML z Funduszami Poręczeniowymi przełoży się na ilość i wartość udzielanych poręczeń leasingów.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.