KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

PLD PLUS NOWE OTWARCIE

PLD6W dniu 4 września 2013r. w siedzibie Krajowej Grupy Poręczeniowej został podpisany aneks do umowy Konsorcjum PLD PLUS. Dzięki podpisaniu aneksu nastąpiło rozszerzenie zakresu oddziaływania projektu Portfelowej Linii Gwarancyjnej z Poręczeniem Funduszy „PLD PLUS". Obecnie poręczenia portfelowe będą dostępne obok województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. 

Zaoferowane poręczenie pozwoli na uzyskanie przez przedsiębiorców kredytów, które będą zabezpieczone do wysokości 80% ich wartości. Koszt takiego poręczenia to zaledwie 0,50% wartości poręczenia. Poręczenia portfelowe są dostępne za pośrednictwem sieci banku SGB Bank S. A. oraz banków spółdzielczych zrzeszonych przy SGB Bank S.A. Dzięki projektowi dla przedsiębiorców z grupy MSP będzie dostępny limit kredytów obrotowych w wysokości 120 mln zł. 

 Uczestnikami projektu są następujące fundusze poręczeniowe:

1. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 

2. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu
 

3. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyniu
 

4. Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach
 

5. Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe" Sp. z o. o. z siedzibą w Działdowie
 

6. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

7.Pomorski Fundusz poręczeń kredytowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku

8.Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Szczecinie

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie  http://deminimisplus.pl/

PLD Plus należy do grupy nowych produktów poręczeniowych oferowanych przez Grupę KGP. W bieżącym roku Grupa uruchomiła poręczenia do leasingów. Pierwszą umowę o współpracy podpisała z PEKAO Leasing. Obecnie na ukończeniu są negocjacje kolejnych dwóch umów o współpracy z PKO Leasing i Millennium Leasing. Podpisanie umów planowane jest jeszcze we wrześniu br. Prezez Zarządu KGP Sp. z o. o. - Pan Marek Stefanina powiedział, że jeszcze w październiku zakończą się negocjacje z kolejną firmą leasingową, a mianowicie z ING Lease. Jesień to zdecydowanie czas Grupy KGP. Fundusze z tej Grupy pracują nad kolejnymi produktami, obecnie jeden z funduszy testuje poręczenia wadialne na terenie województwa śląskiego. Podpisanie umów o współpracy to dopiero początek wprowadzania nowych produktów, następny krok to praca w poszczególnych regionach i popularyzacja wiedzy o nowych instrumentach. Rok 2013 należy uznać za "rok poręczeń leasingowych i poręczeń portfelowych" powiedzial Prezes Zarządu KGP Sp. z o. o.  - Pan Marek Stefanina.   

PLD5

 

PLD1

PLD2

PLD3

PLD4

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.