KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego, które stanowią 47% ogólnej liczby funduszy działających w Polsce. Celem Grupy jest współpraca przy przygotowaniu standaryzacji usług na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. Pierwsze jednolite zasady udzielania poręczeń wypracowano wspólnie ze Związkiem Banków Polskich i ich wynikiem było przyjęcie rekomendacji do współpracy z bankami. W 2013r. Grupa przyjęła jednolite zasady udzielania poręczeń do leasingów. Również, w 2013 roku wprowadzono wspólnie pierwszy jednolity produkt poręczeniowy w formie portfelowej linii de minimis PLUS(www.deminimisplus.pl).   

O sile Grupy stanowi jej aktywność na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym wyrażona w ilości i wartości udzielonych poręczeń. W 2012r akcja poręczeniowa funduszy z Grupy przekraczała już 85% ilości wszystkich udzielonych poręczeń i 82% wartości wszystkich udzielonych poręczeń.

Poniższe tabele przedstawiają potencjał Grupy.

    Ilość udzielonych poręczeń  w latach 2010-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

Grupa KGP

5 390

4 621

4636

4180

3480

Pozostałe FP

1 754

1 497

1792

1995

b.d.

Suma

7 144

6 118

6428

6175

-

Wartość udzielonych poręczeń w latach 2010-2014 w mln. zł.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Grupa KGP

658

657

711

637

601

Pozostałe FP

211

310

479

240

b.d

Suma

869

967

1190

877

-

Wartość posiadanych kapitałów w latach 2010-2014 w mln. zł.

 

2010

2011

2012

2013

2014

Grupa KGP

640

    667

663

683

659

Pozostałe FP

350

    366

442

539

b.d.

Suma

990

1 033

1 105

1 222

-