KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

Agencja ratingowa EuroRating uznana przez ESMA

logo esmaZ dniem 7 maja br. agencja ratingowa EuroRating uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (Szczegóły: ESMA approves EuroRating as a credit rating agenc >> | List of registered and certified CRAs >>) i podlega obecnie bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

Oznacza to, że przyznawane przez agencję ratingową EuroRating ratingi funduszom poręczeniowym mają zastosowanie w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawionym przez inne agencje uznane przez ESMA, a tym samym mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez banki akceptujące poręczenia ocenianych funduszy. Banki mogą więc pomniejszać rezerwy kapitałowe tworzone na ryzyko kredytów poręczanych przez fundusze poręczeniowe posiadające rating na poziomie inwestycyjnym.

Czytaj więcej...

ZRFPK „ Liderem pośredników Finansowych” w ramach realizacji inicjatywy JEREMIE

Lider posrednikow finansowych2 czerwca w Kołobrzegu, podczas trwania jubileuszowego 10. Forum Samorządowego, odbyła się gala podsumowująca efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Podczas spotkania nagrodzone zostały instytucje najefektywniej realizujące projekty w ramach RPO.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, będący największym w regionie funduszem poręczeniowym i jednocześnie jednym z największych pośredników finansowych działających w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, został mianowany „Liderem Pośredników Finansowych”. Ciężka praca, konsekwencja w dążeniu do obranych celów, spójna strategia a przede wszystkim ogromna chęć aktywnego wspierania przedsiębiorczości w regionie, to czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia przez Fundusz sukcesu.

Podsumowując dotychczasową działalność Funduszu, już od 2010 r. aktywnie uczestniczy on w realizacji inicjatywy JEREMIE. Dotychczas ZRFPK zawarł 4 umowy na wsparcie przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim na łączna kwotę 120 mln zł. Udzielił dzięki temu poręczeń 1 145 przedsiębiorstwom, które uzyskały kredyty i pożyczki w łącznej kwocie ponad 229 mln zł. Fundusz znajduje się w czołówce Pośredników pod względem liczby wspartych MŚP, ich ilość stanowi bowiem aż 30% całego portfela inicjatywy JEREMIE realizowanej w województwie zachodniopomorskim.

Czytaj więcej...

Udział w projekcie systemowym PARP 2 Funduszy Poręczeniowych

W ramach nowego projektu systemowego realizowanego przez Polską Agencją Rozwoju Regionalnego pt. „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne” przeprowadzony został konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pt. "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".

O wsparcie na realizację projektu mógł ubiegać się każdy podmiot, który spełniał kryteria określone w projekcie.

Czytaj więcej...

SPROSTOWANIE do artykułu Wolą spać na pieniądzach, niż pomóc firmom

Sz. P.
Jadwiga Sztabińska
Redaktor Naczelny
Dziennik Gazeta Prawna

SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie na łamach „Dziennika Gazety Prawnej" informacji zawartych w artykule „Wolą spać na pieniądzach, niż pomóc firmom" autorstwa „Beaty Tomaszkiewicz" opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej" w dniu 03.04.2014r.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.