KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła II edycję konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP"

parpRuszyła II edycja konkursu organizowanego przez PARP w ramach projektu pt.: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP".

Konkurs skierowany jest do Wnioskodawców (Instytucji), chcących ubiegać się o wsparcie na realizację ww. projektu, którzy prowadzą usługi szkoleniowo-doradcze dotyczące pomocy w pozyskiwaniu finansowania zwrotnego na przedsięwzięcia gospodarcze mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

FUNDUSZ PRZYJAZNY NAUCE!

fpnJest nam niezmiernie miło poinformować, że Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu dołączył do zaszczytnego grona Firm Przyjaznych Nauce!

Nie od dzisiaj wiadomo, że priorytetem działania Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jest wspieranie rozwoju sektora MŚP, poprzez udzielanie zabezpieczeń do transakcji finansowych. Jednak dokładamy wszelkich starań, żeby pomoc w formie poręczenia nie była jedyną, dlatego nawiązano współpracę również z Politechniką Łódzką przy realizacji międzynarodowego projektu badawczego nt. zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Uroczyste otwarcie projektu systemowego PARP pt. „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”

planowanie dzialan msp25 czerwca 2014r w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ministerstw, a także instytucji otoczenia biznesu.

Konferencję otworzyła Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która podczas otwarcia powiedziała m.in., że jest to projekt, nad którym PARP pracował od kilku lat, a celem projektu jest pomoc MŚP w przyspieszeniu ich rozwoju.

Czytaj więcej...

Konferencja „Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”

punkt widzenia10 lipca w Klubie Bankowca odbyła się konferencja pt. „ Stan obecny i przyszłość polskiego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Punkt widzenia środowiska bankowego”.

Konferencję tradycyjnie otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który zaznaczył, że obecnie funkcjonujący system poręczeniowo-gwarancyjny, oparty na zróżnicowanych grupach lokalnych funduszy poręczeń kredytowych oraz czasowym programie gwarancyjnym BGK jest niewystarczający. „W Polsce potrzebny jest sprawnie działający, stabilny i efektywny system poręczeń i gwarancji dla przedsiębiorców” – podkreślił Prezes ZBP – „Istnienie takiego systemu pozwala w warunkach niepewności na rynkach europejskich i rynku krajowym na finansowanie projektów rozwojowych polskich firm. Taki system musi być prosty. Musi być systemem tanim. Musi być także systemem dobrze koordynowanym na poziomie krajowym, dlatego, że używamy środków publicznych - czy to z kasy państwowej czy samorządowej” - podkreślił. Dodał również, że dotychczasowe doświadczenia w Polsce w tym zakresie oraz doświadczenia krajów europejskich pozwalają na stworzenie takiego rozwiązania, które będzie nowoczesne i spójne dla całego kraju.

Czytaj więcej...

Finansowanie główną przeszkodą dla rozpoczynających działalność gospodarczą

fundacja kronenberga
Fundacja Kronenberga przeprowadziła badanie 500 mikroprzedsiębiorstw pod kątem ich barier rozwoju i problemów z finansowaniem. Respondenci w 22% przypadków wskazali na problemy z finansowaniem jako główną przyczynę utrudniającą rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Większość z ankietowanych (79%) zadeklarowała, że rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowała własnymi środkami a tylko w 18% przypadków udało się sfinansować działalność kredytem bankowym. Mikroprzedsiębiorcy działający od kilku lat na rynku, w 70% deklarują, że nigdy nie korzystali z finansowania kredytem lub pożyczką a tylko w 21% swoja działalność finansują kredytem. Najpopularniejszym źródłem finansowania pozostaje kredyt bankowy (90%), dalej pożyczka (5%) i tylko w 2% leasing. Poręczenia są wymieniane jako oczekiwana w najbliższej przyszłości forma wsparcia w 15%.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.