KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Aktualności

planowanie dzialan msp25 czerwca 2014r w Warszawie odbyła się konferencja otwierająca projekt „Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób reprezentujących przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Związku Banków Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, ministerstw, a także instytucji otoczenia biznesu.

Konferencję otworzyła Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która podczas otwarcia powiedziała m.in., że jest to projekt, nad którym PARP pracował od kilku lat, a celem projektu jest pomoc MŚP w przyspieszeniu ich rozwoju.

Projekt będzie działał do marca 2015 roku. W jego ramach z usług doradczych, świadczonych przez 13 podmiotów wsparcia, będzie mogło skorzystać 1000 firm, głównie mikro i małych. W projekcie biorą też udział cztery instytucje finansowe, które przygotowały specjalne oferty.

Na koniec Pani Prezes PARP zaznaczyła, że jeśli projekt się sprawdzi może być dalej kontynuowany.

Podczas pierwszej części spotkania głos zabrał Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich który zapewniał, iż banki są zainteresowane wspieraniem MSP. Potrzebne jest dobre spokojne współdziałanie sektora finansowego z przedsiębiorcami, aby polska gospodarka mogła się dobrze rozwijać. Podkreślił również, że gospodarce niezbędny jest dobry system poręczeniowo-gwarancyjny.

Następnie ekonomista i Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich - Pan Ryszard Petru, podkreślił, że wiele wskazuje na to, iż z każdym kwartałem 2014 roku gospodarka będzie przyspieszać, a 2015 może być naprawdę bardzo dobry. Projekt realizowany jest w najlepszym momencie i będzie szansą na przyspieszenie rozwoju mikro i małych firm, poprzez przerwanie zaklętego kręgu dostępu do sektora bankowego. Chodzi zarówno o dostosowanie ofert do potrzeb MSP, jak i przekonanie przedsiębiorców do korzystania z tej formy wsparcia finansowego.

Także Pan Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zaznaczył, iż ta inicjatywa jest niezwykłej wagi, zwłaszcza w polskich realiach. Powiedział, że polskie firmy nie przywykły do korzystania z instrumentów finansowych, są konserwatywne i nieufne, ale to się zmienia. Pan Andrzej Arendarski podkreślił, że polskie firmy liczą na wsparcie, ale dotychczas formą, z której najchętniej chciały korzystać były bezzwrotne dotacje czy granty. Dużo lepsze i zdecydowanie zdrowsze dla firmy i dla rynku są jednak formy zwrotne.

Na koniec pierwszej części spotkania Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu PARP Pani Mariola Misztak-Kowalska zaprezentowała główne założenia projektu. Dyrektor przedstawiła zakres usługi, określiła warunki jakie należy spełnić aby zostać klientem w projekcie i omówiła korzyści płynące dla uczestników projektu.

W ramach projektu mikro i mali przedsiębiorcy mogą korzystać z usług doradztwa. 13 podmiotów wsparcia pomoże przygotować się do ubiegania się o finansowanie. Oferty przygotowały 4 instytucje finansowe i są one dostosowane do potrzeb MSP nie tylko poprzez obniżkę marży czy oprocentowania, ale też poprzez uproszczenie procedur.

W drugiej części spotkania przedstawiciele 4 instytucji finansowych tj.: Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SKbank), Pekao Leasing Sp. z o.o., Idea Bank S.A. oraz Deutsche Bank Polska S.A., zaprezentowali swoje zmodyfikowane produkty dostosowane do potrzeb MSP.

Oferta Instytucji Finansowych >>

ue loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obejrzyj galerię wydarzenia:

U.P.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.