KRAJOWA GRUPA PORĘCZENIOWA Sp. z o.o.

  • w grupie możemy więcej

Lider posrednikow finansowych2 czerwca w Kołobrzegu, podczas trwania jubileuszowego 10. Forum Samorządowego, odbyła się gala podsumowująca efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Podczas spotkania nagrodzone zostały instytucje najefektywniej realizujące projekty w ramach RPO.

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych, będący największym w regionie funduszem poręczeniowym i jednocześnie jednym z największych pośredników finansowych działających w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim, został mianowany „Liderem Pośredników Finansowych”. Ciężka praca, konsekwencja w dążeniu do obranych celów, spójna strategia a przede wszystkim ogromna chęć aktywnego wspierania przedsiębiorczości w regionie, to czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia przez Fundusz sukcesu.

Podsumowując dotychczasową działalność Funduszu, już od 2010 r. aktywnie uczestniczy on w realizacji inicjatywy JEREMIE. Dotychczas ZRFPK zawarł 4 umowy na wsparcie przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim na łączna kwotę 120 mln zł. Udzielił dzięki temu poręczeń 1 145 przedsiębiorstwom, które uzyskały kredyty i pożyczki w łącznej kwocie ponad 229 mln zł. Fundusz znajduje się w czołówce Pośredników pod względem liczby wspartych MŚP, ich ilość stanowi bowiem aż 30% całego portfela inicjatywy JEREMIE realizowanej w województwie zachodniopomorskim.

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.