Rada Nadzorcza

 

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Tomasz Jakubczyk

Członek Rady Nadzorczej

Robert Andrzej Koziński

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Karasińska

Członek Rady Nadzorczej

Adam Badach

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Gutkowski

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

  

ZAMKNIJ
?>