Rada Nadzorcza

 

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Nadzorczej

Adam Badach

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Robert Andrzej Koziński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Aneta Karkosz

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Jan Grabowski

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

  

ZAMKNIJ
?>